Home Bachovy esence pro děti

 

Děti mají velmi citlivou duši. Právě pro ně jsou Bachovy esence velmi vhodné. Jedná se o přírodní systém 38 esencí, které nezatěžují organismus žádnými chemickými jedy. Děti jsou hodně vnímavé a k Bachovým esencím otevřené...
S esencemi pracuji několik let a vypozorovala jsem, že jeden z největších problémů jsou u lidí všeobecně strachy.
Proto se jim i u dětí budu věnovat na prvním místě.alt


Esence na strachy:

Kejklířka skvrnitá: Tato esence pomáhá při strachu z konkrétních věcí  a z konkrétních situací.
Například strach z různých zvířat, z malých prostor, strach z výšek, strach z bouřky, z vody, z ohně, z dopravních prostředků,  strach ze zubaře, z lékaře, z operace, ze zkoušek ve škole , z maturity,
z přijímacích zkoušek atd.
Rovněž napomáhá miminkům, které jsou po porodu velmi uplakané. Kejklířka pomáhá také malým dětem, které se ve společnosti neustále drží rodičů za ruku a bojí se začlenit mezi ostatní děti a dospělé. Je to ze strachu a z potřeby pocitu bezbečí.
Kejklířka spolu s Modřínem napománá dětem v zařazení do kolektivu - ve školce, ve škole, v zájmových kroužcích. Dále s uplatněním svých talentů a svého poteciálu. Kombinace těchto dvou esencí také pěkně podporuje komunikaci a zejména projev na veřejnosti. Tento problém mívají děti často ve škole při zkoušení u tabule a při ústním projevu. Sevřeny strachem a nejistotou následně nedovedou zúročit své vědomosti. To se projeví horší známkou, než kdyby dítě psalo zkoušku písemně. 

Topol osika: Tato esence se používá při strachu z neznámých věcí, ze tmy, ze strachu z temných bytostí, strašidel. Je vhodná pro děti, které potřebují usínat při světle a pro děti, které mívají noční můry. U takových dětí je třeba dohlížet o to více na to, co sledují v TV a jaké hry hrají na PC.

Devaterník penízkovitý: Tato esence se používá při velkém strachu a panice. Například při noční můře, při napadení zvířetem, autonehodě, strachu ze zubaře, který se vystupňuje v paniku a dítě se odmítá nechat vyšetřit. Devaterník je součástí Krizové esence.

Slíva třešňová: Esence na strach ze ztráty kontroly a na pocit hlubokého zoufalství.
Tato esence je vhodná zejména pro děti, které mívají záchvaty vzteku, válí se po zemi, tlučou hlavou o zem nebo o zeď, ztratí nad sebou na čas kontrolu.
Dále při epileptických záchvatech, při laringitidách, alergických reakcích + buk.
Při nočním pomočování. Děti se během dne musí často hlídat a soustředit se na spoustu věcí. V noci potřebují tento psychický tlak denního zatížení uvolnit a to se může projevit právě nočním pomočováním.

Člověk má vztek z pocitu zoufalství nebo ze strachu. Díky vzteku, za kterým je ale skryt pocit strachu a zoufalství, může zaútočit a ztratit nad sebou kontrolu. Pokud máme dítě, které se do těchto vyhrocených situací dostává a mohlo by ublížit sobě nebo někomu ze svého okolí, je pro něj tato esence Slívy třešňové velmi vhodná.

Krizová esence:
  Ve všech krizových situacích, při panice, ztrátě kontroly, šoku, po porodu pro novorozeně - fyzický a psychický šok, při nočních můrách,  po autonehodě, napadení zvířetem, po epileptickém či jiném záchvatu, při laringitidě, alergické reakci, strachu ze zubaře, z lékaře, z očkování, z nějakého zákroku, operace, při zjištění špatné zprávy, zkouškovém období, přijímacích zkouškách, maturitě, úmrtí v rodině, úmrtí zvířátka, které mělo dítě rádo, rozvodu rodičů, živelné pohromě, strachu z bouřky atd.

Buk lesní: Je vhodný pokud je dítě netoleratní, vše chce mít jen pro sebe a kritizuje ostatní. Dále je esence vhodná pro děti, které mají problém respektovat naše příkazy. Jsou vzdorovité a tvrdohlavé. Buk je spolu s Ořechem vhodnou esencí pro děti, které mají problém zvyknout si na příchod do školky. Hodně pláčou a nechtějí TOLEROVAT, RESPEKTOVAT. ŽIVOTNÍ ZMĚNA = OŘECH.

Zeměžluč lékařská: Lehce ovlivnitelné slabé dítě, které se neumí bránit a ostatní děti ho využívají. Toto dítě neumí řikat ne, neustále se snaží všude pomáhat a urovnávat všechny spory a hádky. Dobrá, jemná, dušička, kterou tvrdé okolí válcuje. 

Rožec: Děti, které nevěří svému úsudku. Potvrzují si svá rozhodnutí, neustále se ptají: Mám to takto udělat? Neřídí se vlastní intuicí.

Poupě Jírovce: Děti, které dělají pořád stejné chyby a neumí se z nich poučit. Je vhodný také pro děti s diagnozou ADD a ADHD. Dále pro děti s poruchami učení a pro jinak psychicky nemocné děti.

Čekanka obecná: Děti které jsou majetnické, vyžadují neustálou pozornost a neustále od druhých něco očekávají.

Bílá lesní réva: Pro zasněné děti, které jsou neustále ve svém světě, špatně se soustředí, mají pak problémy ve škole, neudrží pozornost. Malé děti se pomalu oblékají, jedna ponožka oblečená a dítě se dívá do prázdna. Rodiče jsou tak pod tlakem přijít kamkoliv včas. Také vhodná esence pro děti s ADD a ADHD. Esence udržuje dítě v přítomnosti tady a teď. Dítě není tolik zasněné a lépe reaguje na to, co mu říkáme.

alt

Plané jablko: Dítě se stydí, jak vypadá, nemá se rádo. Spousta důvodu od nadváhy, barvy vlasů, pleti, ale často jen vnitřní pocit i u dítěte, které se nijak neodlišuje. Příčina může být také v nevhodné poznámce na vzhled od kohokolíi v minulosti. Také spojitost s ekzémy a kožními projevy jako je akné. Dítě má nízké sebevědomí.

Jilm: Dítě se cítí přetížené, např. v období zkoušek. Běžně zvládá své úkoly, nyní má pocit, že je všeho moc. Např. studenti v období před maturitou.

Hořec nahořklý: Dítě rychle ztrácí náladu a odvahu, hlavně při nezdaru ve škole. Každý drobný nezdar ho hned odradí pokračovat dál.

Hlodač evropský: Dítě je pesimistické a rezignující, např. ve škole, při nemoci, po nějakém nezdaru. Velký stav zoufalství. Dítě rezignuje a pokračovat už nechce.
 
Vřes obecný: Jedná se o upovídané děti, které jsou rády středem pozornosti. Mluví stále až tím obtěžují okolí. Pozor! Tyto děti mají velkou obavu ze samoty. Tento stav, pokud se nezvládne v dětství, přechází do dospělosti. Dospělým typu vřesu se pak často lidé vyhýbají, pro jejich neustálé povídání o vlastní osobě. Tato esence naučí dítě nebát se být někdy sám a také ho naučí vnímat ostatní lidi a naslouchat jim. 

Cesmína ostrolistá: Děti jsou žárlivé, zavistivé, často je ovládne vztek a agresivita, žárlí na své sourozence. Vodná esence spolu s Čekankou po příchodu dalšího dítěte do rodiny, pro dříve narozené détě, které žárlí a upozorńuje na sebe zlobením a neustálým přehnaným upoutáváním pozornosti na svou osobu.

Zimolez kozí list: Pro dítě, které nedokáže uzavřít minulost, stesk po domově. Neustále žije myšlenkami v minulosti, nesoustředí se na přítomnost. 

Habr obecný: Dítě má problém ráno vstát a pustit se do svých povinností. Rozhýbává se jen pomalu, ale vše postupně zvládne.

Netykavka žlázonosná: Pro podrážděné děti, které musí mít vše hned a neumí počkat. Napomáhá nastolit trpělivost.

Modřín opadavý: Děti s malým sebevědomím. Děti, které si nevěří, které mají obavy, že zklamou. Často věci umí, ale nedokáží je použít. Svazuje je strach a nejistota. Esence Modřínu se často kombinuje s Kejklířkou skvrnitou. Dítě se přestane bát, věří si a může použít své dovednosti a znalosti. Např. ve škole, při sportu, v zájmovém kroužku atd.

Kejklířka skvrnitá: Konkrétní strachy, ze zvířat, z lékaře, z vody, z výšek, z ohně, ze zkoušek, z lidí.

Hořtice polní: Propadání smutku a melancholii. Dítě mívá deprese z neznámých důvodů.

Oliva: Naprosté vyčerpání, fyzické i duševní. Nemoc, po zkouškách, úrazu.

Borovice lesní: Dítě se neustále obviňuje. Např. rodiče se rozvedou a dítě si myslí, že za to může ono, protože zlobilo.
 
Červený kaštan: Dítě se bojí o své blízké. Vhodný pro děti, které nastoupily do školky a bojí se o svou maminku. Tyto pocity strachu některé děti první týdny bohužel provázejí. Červený kaštan jim pomáhá tento strach zvládnout. Dále je vhodný kaštan, pokud máme v rodině někoho vážně nemocného a dítě se o tohoto blízkého člověka bojí. Pokud někdo z blízkých odjel na dělší dobu mimo rodinu a dítě se o něho obává atd.

Devaterník penízkovitý: Dítě prožilo silný strach, paniku, je zdrcené, vhodný při nočních můrách, velké panice z čehokoliv.

Voda z léčivých pramenů: Dítě je k sobě velmi tvrdé, klade na sebe velké požadavky. Dodržuje vše podle řádu a vyžaduje ho. Špatně se přizpůsobuje náhlým změnám, není příliš pružné. Drží se svých zvyků a zásad.

Chmerek roční: Dítě se neumí rozhodnout mezi dvěmi možnostmi. Malé děti neví, která ponožka patří na kterou nohu a tak sedí a nedělají nic. Jsou zmatené a nešťastné. Větší děti: Kterou hračku si vybrat, který kroužek, jaký jazyk studovat, na kterou školu jít studovat. Často chování dětí narozených ve znamení Vah.

Snědek okoličnatý: Esence na šok, nebo trauma, které mohlo být včera, ale také před několika lety. Esence působí hodně do hloubky - i do prenatálního vývoje, období porodu. Esence je vhodná také po porodu. Pro dítě
i matku je porod určitým druhem šoku. 

Jedlý kaštan: Pro naprosto zničené, zoufalé dítě. Např. při úmrtí někoho blízkého.

Sporýš lékařský: Pro nadšené, živé děti, které se do všeho vrhají po hlavě. Dělají spoustu věcí najednou, nevydrží v klidu, ke svým aktivitám strhávají ostatní děti i dospělé. Vhodný pro hyperaktivní děti a pro děti s diagnozou ADHD.

Vinna réva: Velmi dominatní děti, které v negativním stavu až tyranizují okolí. Vinná réva je naučí užívat svých vůdcovských schopností v pozitivním směru pro dobro druhých lidí. 

Vlašský ořech: Je vhodný při všech životních změnách - po porodu, při příchodu miminka do rodiny pro starší dítě, nástup do školy, školky, změna učitele, stěhování, změna školy. Dále při přecitlivělosti na okolní vlivy. Při velkém důrazu na to, co si o mně myslí ostatní. Pro podporu dítěte, aby dovedlo jít neovlivnitelně svou životní cestou. Esence je tedy velmi vhodná při změnách a při podpoře neovlivnitelnosti jinými osobami a událostmi.

Žebratka bahenní: Pro děti, které jsou tiché, uzavřené, nemají rády akce, kde je velký počet lidí a hluk. Mohou působit povýšeně a namyšleně. Mají však rády svůj klid a své soukromí. Nemají rady kolektivní hrubé sporty. Vhodné je pro ně umění a klidné zajmové činnosti. Také respektování jejich prostoru, kde bydlí - dětský pokoj nebo jeho část.

Bílý kaštan: Vhodný, když dítěti běhá v hlavě spousta myšlenek. Nedovede ztišit svou mysl. Pořád řeší věci dokola. Vhodná esence při problémech se spaním.

Sveřep větevnatý: Dítě neví, jakou cestou se dát, neví, jaký kroužek si vybrat, jakou školu si vybrat. V podstatě mu jde vše. Hledá však neustále to pravé. Vnitřně nespokojené a mrzuté, nezná svůj životní směr.

Planá šípková růže: Dítě je apatické, nemá o nic zájem, vše mu je jedno. Esence mu vrátí chuť do života, chtít něco podniknout. 

Vrba žlutá: Ukřivděné, mrzuté děti, které mají pocit, že jsou obětí osudu. Mají neustále pocit, že se jim málo dostává, ať už tomu tak je, či nikoliv. Jsou vyčítavé, ukňourané, nejdou do ostrých hádek a útoků, spíše se stáhnou do své ukřivděnosti.

Autor: Sylva Kiara Šmardová

 

 

 

Aktualizováno ( Sobota, 02 Únor 2019 18:13 )