Home Bachovy esence pro koně

Bachovy esence pro koně

 

 

Bachovy esence pro koně.

 

Think Tank

1. Agrimony - Řepík lékařský – ukrývání bolesti a strádání.

- je vhodný pro koně, kteří fyzicky nebo psychicky strádají, ale nedávají  strádání najevo. Vypadají sice sklesle a smutně, přesto se snaží  chovat  přátelsky a potěšit svého majitele.
Řepík navozuje vnitřní klid a spokojenost.

                                              

 2. Aspen - Topol osika - strach z neznámého.

 

- je vhodný pro koně, kteří  trpí strachy z neznámých věcí a situací. Topol můžeme použít u koní, kteří se bojí chodit první v lotu, vzpínají se, bojí se zacházet do stájí, přepravních boxů, do startovacích boxů. U koní, kteří  táhnou stranou a obchází obloukem od neznámých předmětů, plaší se při nečekaných silnějších zvucích, plaší se z věcí, které se nečekaně dostanou do pohybu - věc - např. auto, zvíře, člověk.

Topol navozuje klid, nebojácnost, snižuje svalové napětí.

 

3. Beech – Buk lesní - netolerance.

- je vhodný pro koně, kteří kopou, koušou, nechtějí se nechat osedlat, protestují proti dotyku člověkem, uznávají pouze jednoho jezdce nebo ošetřovatele  a k ostatním se chovají nepřátelsky, jsou nepřátelští a agresivní k jiným koním ve stádě, u tvrdohlavých koní, u koní se ztvrdlým koutkem na jedné straně. Buk je také vhodný pro koně , kteří  trpí  alergiemi na různé pyly a trávy, snáší špatně klimatické změny: horko, déšť, zima, vítr, vlhko.

Buk navozuje snášenlivost, toleranci, flexibilitu.

4. Centaury-  Zeměžluč - slabá vůle, malá schopnost obrany.

- je vhodná pro koně, kteří se nechají ve stádě utlačovat, neumí se bránit, zaujímají podřízenou pozici, mají slabou vůli. Majitelům se snaží zavděčit. Závodní koně se za cenu zavděčení se svému jezdci mohou dostat do stavu vyčerpání.

Zeměžluč napomáhá najít koni svoji osobnost a odolnost.

 

5. Ceráto - Rožec - nejistota, závislost v rozhodování na jiných.

- je vhodný pro koně, kteří jsou závislí na svém majiteli, neustále se ujišťují co mají dělat u svého jezdce, nejsou schopní jednat ze své iniciativy.

Rožec  přináší sebejistotu, důvěru a vlastní iniciativu.

6. Cherry  plum - Slíva třešňová: nekontrolovatelné chování.

- je vhodná pro koně, kteří kopou, koušou, vzpínají se, snaží se prokopat z boxu i za cenu svého zranění, kteří se plaší po osedlání, při nasedání, pro nevypočitatelné koně, kteří mají extrémní reakce - zběsilý útěk, útok na člověka, jiné koně. Slívu podáváme koním, kteří ztrácí kontrolu nad svým chováním a jsou nebezpeční sobě i okolí.

Slíva navozuje klid a sebeovládání.

 

7. Chestnut  bud-Poupě jírovce : neustálé opakování chyb.

-je vhodné pro koně, kteří opakují neustále stejné chyby a mají  problémy s učením. Nedovedou se poučit ze svých chyb při soutěžích neustále dělají stejné chyby ve stejných úsecích, na stejných překážkách. Nedovedou se poučit také z chyb, které jim přivodí bolest nebo zranění. Poupě jírovce je vhodné pro klisny,  které opakovaně odmítají svá hříbata. Napomáhá k odstranění zlozvyků.

Poupě jírovce obnovuje schopnost poučit se z vlastních chyb  a napomáhá  schopnosti učit se.

 

8.Chicory-Čekanka : majetnické chování.

- je vhodná pro koně, kteří si přivykli příliš na své druhy ve stáji a když jsou odděleni nebo přemístěni, teskní, pro koně, kteří potřebují a očekávají spoustu pozornosti.  Dále pro klisny, které přehna ně brání své hříbě a nechtějí pustit nikoho do boxu. Při problémech při odstavování.

Čekanka navozuje přirozené ochranitelské chování. Léčí vlastnické chování, majetnictví , lpění a usilování o pozornost.

 

9.Clemantis-Bílá lesní réva : nesoustředěnost

-je vhodná pro koně, kteří se nedovedou soustředit , při výcviku  je těžké je zaujmout, jsou zasnění, líní a bez zájmu.

Navozuje pozornost a soustředění.

 

10.Crab Apple-Plané jablko

-je vhodné pro koně, kteří mají kožní potíže a neustále se při nich olizují a čistí, vytrhávají chlupy.  + KRIZOVÝ KRÉM.

Pomáhá s léčením kožních problémů.

 

11.Elm-Jilm

-je vhodný pro koně, kteří jsou přetěžování, špatně zvládají  vysoké dávky tréninku, jsou přetrénovaní, trpí pocitem vyhoření, pokud se zhroutí ze situace, která byla nad jejich fyzické nebo psychické síly.

Jilm napomáhá získat odolnost.

 

12.Gentian-Hořec

-je vhodný pro koně, kteří ztrácejí odvahu,vzdávají se, přestanou žrát, bojí se skočit překážku, nevěří si po zranění, pokud se p o uraze nedokážou   dostat znovu do formy i když jsou fyzicky zdraví.

Hořec napomáhá získat znovu odvahu, víru, pomáhá při slabosti v době nemoci  a rekonvalescence, podporuje chuť  ke krmení.

 

13.Gorse-Hlodaš

-je vhodný pro koně, kteří  jsou sklíčení, apatičtí, bez energie, kteří rezignovali na danou situaci, nereagují na jakákoliv povzbuzení, pro nemocné koně, kteří  se nemají chuť uzdravit, pro klisny , které ztratily hříbě.

Hlodaš napomáhá získat vitalitu, chuť žít a uzdravovat se, podporuje odolnost.

 

 

14.Heather-Skotský vřes

-je vhodný pro koně, kteří  nezvládají samotu, tlučou do boxu a nervozně přecházejí po boxe, pokud zůstanou ve stáji sami, vyžadují si neustálou pozornost ošetřovatele, nerespektují příkazy jezdce.

Vřes napomáhá psychické vyrovnanosti. Léčí strach ze samoty a  přehnané dožadování  pozornosti.

 

15.Holly-Cesmína ostrolistá

-je vhodná pro koně, kteří kopou a koušou, nechtějí se nechat ustájit, nemají rádi, pokud se jich lidé dotýkají, nezvládají kutí, ošetření  veterinářem, špatně se snáší s koňmi ve stádě, jsou záludní, zákeřní , agresivní a nedůvěřiví.

Cesmína napomáhá otevřít srdce, navozuje přátelskost a důvěřivost k okolnímu světu.

 

16.Hoheysuckle-Zimolez kozí list

-je vhodný pro koně, kteří špatně zvládají nové prostředí a nedovedou se přizpůsobit, jsou skleslí, špatně žerou, zůstávají  osamoceně v novém  stádě, pro kobyly a hříbata ihned po odstavení.

 

17.Hornebeam-Habr : obnova vitality,chuť znovu začít.

-je vhodný pro koně, kteří  jsou unavení, vyčerpaní po těžké práci, závodě, dostihu, odmítají  krmení - zejména dostihové koně den po dostizích, po období nemoci, kdy nemají chuť a odhodlání do dalšího tréninku.

Habr obnovuje vitalitu, chuť znovu začít trénovat, napomáhá zvládat únavu.

 
                                                                              
 

Think Tank - Karek Stryja18. Impantiens- Netykavka  žlázonosná : netrpělivost, vnitřní a vnější napětí.

 

 

-je vhodná pro koně,kteří  jsou netrpěliví při sedlání, špatně zvládají ošetřování, netrpělivě se snaží vyjít z boxu, ze stáje, jsou často podráždění a napjatí, v závodech pospíchají a v důsledku toho dělají chyby, jsou špatně ovladatelní ve zkušebním cvalu a snaží se přejít do trysku, kteří půlují  v počátku dostihu a v závěru nemají dostatek síly, hrnou se na překážky a shazují  je.

Netykavka napomáhá  získat koni vnitřní klid, trpělivost, uvolňuje psychické napětí a podrážděnost, uvolňuje svalové napětí, navozuje ochotu spolupracovat, napomáhá při kožních problémech.

 

19.Larch-Modřín : malá sebedůvěra.

-je vhodný pro koně, kteří  jsou váhaví, mají malou sebedůvěru,nevěří si při skákání překážek,nedůvěřují jezdci, pokud mají za sebou špatnou zkušenost, která ovlivnila jejich sebejisto tu, pro týrané koně.

Modřín navozuje  sebedůvěru  a  léčí strach ze selhání.

 

20.Mimulus- Kejklířka skvrnitá: strach ze známých věcí, plachost.

-je vhodná pro plaché koně a pro koně, kteří mají strach z konkrétních věcí :

ošetřování, veterinář, sedlání, uzdění , kování, lidé, bič,  zvířata, zvuky, voda, zavádění do přepravních boxů, startovacích boxů , překážky, atd.

Kejklířka pomáhá získat znovu odvahu. Pro plaché koně je vhodné kombinovat Kejklířku s Modřínem.

 

21.Mustard-Hořčice divoká : depresivní nálady.

-je vhodná , pro koně , kteří  jsou, bez zjevné příčiny melancholičtí a apatičtí. Přestože mají zvířata spoustu  stejných pocitů  jako lidé,deprese a skleslost z neznámých příčin se  u nich naopak od lidí  dle momentálních výzkumů příliš nevyskytuje. Proto věnujte koni svou pozornost, pokuste se odhalit příčinu apatie a skleslosti. Nepodceňujte situaci a nechejte koně prohlédnou veterinářem.

22.Oak-Dub letní : přepínání sil, dočasná ztráta energie.

-je vhodný  pro koně, kteří  ztratili svoji sílu, odhodlání, soutěživost  a pracovitost z důvodu přepracování a vysílení , v opačném případě, pokud se  i přes silnou únavu  snaží ze všech sil závodit a pracovat. Po této fázi nastává obvykle fyzické i psychické vyčerpání. Dub je vhodný pro koně, kteří už dlouho bojují s nemocí a začínají ztrácet sílu nebo naopak i přes svou vážnou nemoc mají potřebu pohybu a aktivity.

Dub pomáhá silným a houževnatým koním najít znovu sílu, vytrvalost a odolnost, kterou ztratily z důsledku přepracování.

 

23. Olive-Oliva : naprosté fyzické a psychické vyčerpání.

-je vhodná pro koně, kteří jsou naprosto fyzicky a psychicky vyčerpaní, pro koně po závodě, dostihu, těžké práci v lese, po honu, po operaci, při těžké nemoci, po hladovění, kolice, po těžkém porodu.

Oliva obnovuje sílu po naprostém vyčerpání.

 

24. Pine-Borovice lesní : vina.

-je vhodná pro koně, kteří trpí pocitem viny.

 

25. Red chestnut-Červený kaštan : přílišná starosta strach  o druhé.

-je vhodný pro klisny, které se pečlivě starají o své hříbě a bojí se k němu pustit ošetřovatele a veterináře.

Červený kaštan napomáhá mírnit přehnané ochranitelské chování a strach a o druhé.

 

26. Rock rose- Devaterník penízkovitý : panika, hrůza, děs.

-je vhodný pro koně, který má z něčeho panickou hrůzu . Je vyděšený natolik , že se snaží  úprkem uniknout nebo je  naopak  zcela ochromen strachem  a celý se třese. Devaterník můžeme použít po nečekané kritické události např. úraz, nehoda, napadení  jiným zvířetem, živelné pohromy, fyzický útok člověkem…..Dále můžeme použít Devaterník i předem jako prevenci. Např. před návštěvou veterináře, pokud je strach koně opravdu blížící se k panice. Ve všech výše popsaných případech  je také velmi  vhodná  Krizová esence.

Devaterník navozuje klid a odvahu.

 

27. Rock Water-Voda z pramenů : malá pružnost  a přizpůsobivost.

-je vhodná pro koně, kteří jsou málo pružní jak fyzicky, tak psychicky. Fyzicky : pružnost více na jedné straně, nedostatečná ohebnost. Psychicky : tvrdohlavost, problémy s učením,špatná přizpůsobivost.

Voda z pramenů napomáhá poddajnosti , ochotě se přizpůsobit a spolupracovat.

 

28. Scleranthus- Chmerek roční : nevyrovnanost, nerovnováha.

-je vhodný pro koně, kteří  mají  nevyrovnanou povahu a kolísavé nálady, několik dnů jsou poslušní, po té poslušnost odmítají, někdy jsou přátelští jiný den útoční. Jejich chování  je nevypočitatelné.

Chmerek obnovuje najít vyrovnanost a jistotu.

 

29. Star of Bethlehem – Snědek okoličnatý : šok.

-je vhodný pro koně , kteří zažili duševní nebo tělesný šok, nehodu, traumatický zážitek, týrání, napadení zvířetem, živelné pohromy, přehřátí, podchlazení, hladovění, dehydrataci, úraz, otravu, alergii, operaci, kobyly po těžkém porodu, hříbata  i kobyly při odstavování, koně vyděšené zacházením při tréninku, po obsedání. Ve všech těchto případech můžeme použít také Krizovou esenci  Rescue remedy.

Snědek napomáhá vyrovnat se s fyzickým a psychickým šokem.

 

30. Sweet chestnut  -Jedlý kaštan : fyzické a psychické utrpení.

-je vhodný pro koně, kteří zažili extrémní duševní a fyzické utrpení a nemají sílu, žít dál. Např. dlouhá bolestivá nemoc, kolika, týrání, bití, hladovění, přehřátí, dehydratace, podchlazení, při  sebeubližování .

Jedlý kaštan navozuje sílu a odolnost navzdory utrpení.

 

31. Vervain-Sporýš lékařský : přílišné nadšení.

-je vhodný pro koně, kteří   jsou příliš  nadšení, riskují, jsou  impulzivní, nervozní, nedovedou se psychicky a fyzicky uvolnit, jsou v neustálém napětí a následně trpí bolestí svalů, pro hyperaktivní koně .

Sporýš pomáhá s přehnanou impulzivností a nadšením, navozuje psychické a fyzické uvolnění.

 

32.  Vinne-Vinná réva

-je vhodná pro koně, kteří jsou ve stádě nezdravě dominantní, agresivní a šikanují ostatní koně, snaží si agresí obhájit své  území.  Je ale potřeba rozlišovat agresi z důvodu strachu a obrany a agresi z důvodu nadřazenosti a dominance.

Vinna réva pomáhá zharmonizovat vůdcovské vlastnosti zvířete do pozitivního stavu.

 

33. Walnut-Vlašský ořech

-je vhodný pro koně, kteří prochází životní změnou. Např. při změně majitele,v období březosti, po porodu, při odstavovaní, po kastraci.

Vlašský ořech napomáhá přizpůsobit se vnějším změnám.

 

 

34. Water violet- Žebratka bahenní

-je vhodná pro koně, kteří jsou zdrženliví, dávají přednost samotě, ve stádě se drží stranou a nemají zájem o ostatní koně, jsou  odměření také ke svým ošetřovatelům.

Žebratka napomáhá s rezervovaností, lhostejnosti, usnadňuje sociální kontakt a zařazení do stáda.

 

35. White chestnut-Bílý nebo koňský kaštan.

-je vhodný pro koně, kteří jsou neustále neklidní a mají zlozvyky nebo kožní choroby.

 

36. Wild oat-Sveřep větevnatý

-je vhodný pro koně, kteří jsou talentovaní, ale nechtějí závodit, nepodávají výkony dle své formy, závodí v několika disciplínách.

Sveřep napomáhá nasměrování energie a schopností určitým směrem.

37. Wild rose-Planá šípková růže

-je vhodná pro koně, kteří jsou apatičtí, smutní, neteční, nejeví zájem o potravu, jsou nemocní a celkově skleslí, bez energie, bez chuti se pohybovat, bez chuti se uzdravovat a žít.

Růže obnovuje chuť a sílu žít, léčí rezignaci a apatii.

 

38.Willov- Žlutá vrba : vzdorovitost, umíněnost.

-je vhodná pro koně, kteří jsou vzdorovití, dělají naschvály, odmítají se osedlat nebo vzít udidlo.

Vrba obnovuje dobrou náladu, chuť spolupracovat, odbourává vzdorovitost a zlomyslnost.

 

39. Rescue Remedy – Krizová esence : krizové situace + prevence.

Složení:

Netykavka žlázonosná-Impantiens

Bílá lesní réva- Clematis

Devaterník penízkovitý-Rock Rose

Slíva třešňová- Cherry plum

Snědek okoličnatý- Star of  Bethlehem

Použití : všechny krizové situace, úraz, napadení jiným zvířetem, strach, panika, šok, týrání, po operaci, přírodní alternativa uklidňujících léků, při dýchacích potížích, při přehřátí, podchlazení, dehydrataci, vyhladovění, při živelných katastrofách, fyzickém útoku člověka, při návštěvě veterináře, při kování, při cestování, pře závodem, před dostihem, při strachu z přepravy, ze startovacích boxů, při kolice, klisnám po připuštění, během porodu, hříbatům po porodu, při odstavení, při obsedání mladých koní.

Krizová esence je vhodná  použít  také  jako prevence. Např. před příchodem veterináře,při kování, porodu, odstavování, obsedání, před závodem, dostihem, při přepravě atd.

Kizovou esenci  Rescue Remedy, která  je ve formě kapek, spreje, krému a gelu, je vhodné mít v každé lékárničce.

 

DÁVKOVÁNÍ:

U velkých zvířat jako je kůň dávkujeme 4x denně  1O kapek  z mixovací lahvičky. Do mixovací lahvičky je možné dle aktuálních problémů namíchat až 7 druhů esencí.

 

OBJEDNÁNÍ  BACHOVÝCH ESENCÍ PRO KONĚ.

Esence si můžete zvolit sami dle jejich stručného popisu a objednat.Další varianta je napsat vzkaz do : NAPIŠTE NÁM. Vzkaz mi  bude doručen  na e-mail .

 Já Vám esence pro Vašeho koně ráda  vyberu, naředím a zašlu.

Autor: Sylva Kiara Šmardová

Čerpáno z knihy : Bachova  květová terapie pro zvířata     H. Grahamová,  G. Vlamis

 

 

Aktualizováno ( Sobota, 02 Únor 2019 18:10 )